Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

Til toppen
09060: StatRes. NAV. Personer som mottar barnetrygd (F) (avslutta serie) 2006 - 2013
Sist endret
09.12.2014
Kontakt
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
ugr@ssb.no

Måleenhet
Personer som mottar barnetrygd:
personer
Referansetid
Personer som mottar barnetrygd:
30.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1


Totalt 22 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken