Til toppen

09058: StatRes. NAV. Personer som mottar avtalefestet pensjon (AFP) (F) (avslutta serie) 2006 - 2012

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ialt I alt , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I perioden 2009-2012 er det kun statistikk over AFP-mottakere i privat sektor og Spekter som publiseres. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.