Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

Til toppen

09052: StatRes. NAV. Personer som mottar dagpenger (F) (avslutta serie) 2006 - 2013

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ialt I alt , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken