Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09044: StatRes. Statens vegvesen. Aktiviteter og tjenester (avslutta serie) 2010 - 2013

Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
08.09.2014 10:00
Antall km riksveg i alt (km):
km
Antall km tuneller på riksveger, sum løp og ramper (km):
km
Andel km riksveg med fartsgrense 50 km/t eller lavere (prosent):
prosent
Andel km riksveg med fartsgrense 60 km/t (prosent):
prosent
Andel km riksveg med fartsgrense 70 km/t (prosent):
prosent
Andel km riksveg med fartsgrense 80 km/t eller høyere (prosent):
prosent
Antall kjøretøyer fraktet med norske riksvegferger (kjøretøy):
kjøretøy
Antall km riksveg i alt (km):
31.12
Antall km tuneller på riksveger, sum løp og ramper (km):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 50 km/t eller lavere (prosent):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 60 km/t (prosent):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 70 km/t (prosent):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 80 km/t eller høyere (prosent):
31.12
Antall kjøretøyer fraktet med norske riksvegferger (kjøretøy):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000