Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

Til toppen
09044: StatRes. Statens vegvesen. Aktiviteter og tjenester (avslutta serie) 2010 - 2013
Sist endret
08.09.2014
Kontakt
Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
sda@ssb.no

Måleenhet
Antall km riksveg i alt (km):
km
Antall km tuneller på riksveger, sum løp og ramper (km):
km
Andel km riksveg med fartsgrense 50 km/t eller lavere (prosent):
prosent
Andel km riksveg med fartsgrense 60 km/t (prosent):
prosent
Andel km riksveg med fartsgrense 70 km/t (prosent):
prosent
Andel km riksveg med fartsgrense 80 km/t eller høyere (prosent):
prosent
Antall kjøretøyer fraktet med norske riksvegferger (kjøretøy):
kjøretøy
Referansetid
Antall km riksveg i alt (km):
31.12
Antall km tuneller på riksveger, sum løp og ramper (km):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 50 km/t eller lavere (prosent):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 60 km/t (prosent):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 70 km/t (prosent):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 80 km/t eller høyere (prosent):
31.12
Antall kjøretøyer fraktet med norske riksvegferger (kjøretøy):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

region

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken