Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

09044: StatRes. Statens vegvesen. Aktiviteter og tjenester (avslutta serie) 2010 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.09.2014
Kontakt
Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
sda@ssb.no

Måleenhet
Antall km riksveg i alt (km):
km
Antall km tuneller på riksveger, sum løp og ramper (km):
km
Andel km riksveg med fartsgrense 50 km/t eller lavere (prosent):
prosent
Andel km riksveg med fartsgrense 60 km/t (prosent):
prosent
Andel km riksveg med fartsgrense 70 km/t (prosent):
prosent
Andel km riksveg med fartsgrense 80 km/t eller høyere (prosent):
prosent
Antall kjøretøyer fraktet med norske riksvegferger (kjøretøy):
kjøretøy
Referansetid
Antall km riksveg i alt (km):
31.12
Antall km tuneller på riksveger, sum løp og ramper (km):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 50 km/t eller lavere (prosent):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 60 km/t (prosent):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 70 km/t (prosent):
31.12
Andel km riksveg med fartsgrense 80 km/t eller høyere (prosent):
31.12
Antall kjøretøyer fraktet med norske riksvegferger (kjøretøy):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken