Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes (opphørt)

09039: StatRes. NAV. Registrerte arbeidsledige (F) (avslutta serie) 2006 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.12.2014
Kontakt
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 44 36
ugr@ssb.no

Måleenhet
Arbeidsledige:
personer
Referansetid
Arbeidsledige:
01.01-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken