Ordreindeks for bygge- og anleggsvirksomhet (opphørt)

Til toppen

09019: Ordrestatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet. Ordretilgang og ordrereserve. Verdiindeks, etter prosjektgruppe (2010=100) (avslutta serie) 1976 - 2017

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1976 , 1977 , 1978 ,

Valgt 1 av totalt 42

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Bygg , Boligbygg ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000