Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

Til toppen

09015: Produksjonsindeks for bygg og anlegg (2015=100) 1995 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 26

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Indeks for 2016 ble revidert 18.08.2017 grunnet nye opplysninger i tallgrunnlaget.