Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

09015: Produksjonsindeks for bygg og anlegg (2015=100) 1995 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

delindeks

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.02.2020
Kontakt
Marte Ragnhild Owren Claussen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4706
mrc@ssb.no

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Produksjonsindeks, ujustert:
indeks
Basisperiode
Produksjonsindeks, ujustert:
2010
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Indeks for 2016 ble revidert 18.08.2017 grunnet nye opplysninger i tallgrunnlaget.

Brukerveiledning for statistikkbanken