Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

Til toppen
09015: Produksjonsindeks for bygg og anlegg (2015=100) 1995 - 2019
Sist endret
07.02.2020
Kontakt
Marte Ragnhild Owren Claussen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4706
mrc@ssb.no

Yun Walther-Zhang, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 538
ywz@ssb.no

Måleenhet
Produksjonsindeks, ujustert:
indeks
Basisperiode
Produksjonsindeks, ujustert:
2010
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
delindeks
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 25 Valgte 1

delindeks

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Indeks for 2016 ble revidert 18.08.2017 grunnet nye opplysninger i tallgrunnlaget.

Brukerveiledning for statistikkbanken