Helse- og sosialpersonell

Til toppen
09013: Personer i alt med helse- og sosialfaglig utdanning, etter arbeidsstyrkestatus (avslutta serie) 2008 - 2017
Sist endret
13.03.2018
Kontakt
Stine Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 582
eba@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Referansetid
Personer:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
arbeidsstyrkestatus
fagutdanning
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

arbeidsstyrkestatus

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
fagutdanning

Totalt 27 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Opplysningene om personer utenfor arbeidsstyrken blir oppdatert høsten etter statistikkåret.
Opplysningene om mottakere av AFP er bare komplett for privat sektor og Spekter

Fra og med 2015 bygger sysselsettingen på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Årgangene fra og med 2015 blir ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene.
fagutdanning
Psykologer omfatter fra og med 2011 kun kliniske psykologer. Øvrige personer med annen utdanning i psykologfag er overført til gruppen 'Øvrig helseutdanning på universitetsnivå'.
fagutdanning
Helsefagarbeider
Helsefagutdanning er en ny fagutdanning fra 2009.
arbeidsstyrkestatus
Uførepensjon
Uførepensjon inkluderer gjenlevendepensjon.
Alderspensjon
Alderspensjon inkluderer AFP.
år
2012
Tallene ble rettet 30.10.2013. Antall personer 15-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning i 2012 ble høsten 2013 redusert med 5 900 personer. På grunn av en feilregistrering i et av kilderegistrene kom disse personene som har norsk autorisasjon som helsepersonell med, selv om de ikke hadde tilknytning til Norge som sysselsatte og heller ikke var registrert bosatte i landet i 2012.

Brukerveiledning for statistikkbanken