Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

09008: Personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (EU- og OECD-skala), etter ulike kjennemerker. Treårsperiode. Prosent 1997-1999 - 2016-2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

mottakergruppe

Totalt 30 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.03.2020
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
OECD-skala 50 prosent:
prosent
EU-skala 60 prosent:
prosent
Referansetid
OECD-skala 50 prosent:
31.12.
EU-skala 60 prosent:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for Personer 35 år eller yngre som har vært aleneboende i 2 av 3 år i perioden og Personer 35 år eller yngre som har vært aleneboende i 1 av 3 år i perioden for periodene 2013-2015 og 2014-2016, ble rettet 18.2.2019.
mottakergruppe
Hele befolkningen eksklusive studenter
Ekskludert personer som er aleneboende siste året i perioden og som mottar studielån.

Brukerveiledning for statistikkbanken