Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

09008: Personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (EU- og OECD-skala), etter ulike kjennemerker. Treårsperiode. Prosent 1997-1999 - 2017-2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997-1999 , 1999-2001 , 2000-2002 ,

Valgt 1 av totalt 20

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele befolkningen , Kvinner , Menn ,

Valgt 0 av totalt 30

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

mottakergruppe

Hele befolkningen eksklusive studenter

Ekskludert personer som er aleneboende siste året i perioden og som mottar studielån.