Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

09008: Personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (EU- og OECD-skala), etter ulike kjennemerker. Treårsperiode. Prosent 1997-1999 - 2016-2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
mottakergruppe
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

intervall (år)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997-1999 , 1999-2001 , 2000-2002 ,

Valgt 1 av totalt 19

mottakergruppe

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Hele befolkningen , Kvinner , Menn ,

Valgt 0 av totalt 30

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for Personer 35 år eller yngre som har vært aleneboende i 2 av 3 år i perioden og Personer 35 år eller yngre som har vært aleneboende i 1 av 3 år i perioden for periodene 2013-2015 og 2014-2016, ble rettet 18.2.2019.
mottakergruppe
Hele befolkningen eksklusive studenter
Ekskludert personer som er aleneboende siste året i perioden og som mottar studielån.

Brukerveiledning for statistikkbanken