Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08990: StatRes. Universiteter og høgskoler. Relaterte indikatorer. Personer med høyere utdanning, etter alder og bostedsfylke (F) (avslutta serie) 2010 - 2013

Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
25.08.2014 10:00
Personer i befolkningen:
personer
Personer med høyere utdanning:
personer
Personer med høyere utdanning, kort:
personer
Personer med høyere utdanning, lang:
personer
Personer med forskerutdanning:
personer
Personer med høyere utdanning i andel av befolkningen (prosent):
prosent
Personer med høyere utdanning, kort i andel av befolkningen (prosent):
prosent
Personer med høyere utdanning, lang i andel av befolkningen (prosent):
prosent
Personer med forskerutdanning i andel av befolkningen (prosent):
prosent
Personer i befolkningen:
01.10
Personer med høyere utdanning:
01.10
Personer med høyere utdanning, kort:
01.10
Personer med høyere utdanning, lang:
01.10
Personer med forskerutdanning:
01.10
Personer med høyere utdanning i andel av befolkningen (prosent):
01.10
Personer med høyere utdanning, kort i andel av befolkningen (prosent):
01.10
Personer med høyere utdanning, lang i andel av befolkningen (prosent):
01.10
Personer med forskerutdanning i andel av befolkningen (prosent):
01.10
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personer i befolkningen , Personer med høyere utdanning , Personer med høyere utdanning, kort ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Alle fylker , 30 Viken (2020-2023) , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 28

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum alle aldre (16 år og over) , 16-19 år , 20-24 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Personer 16 år og over

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Personer med høyere utdanning, kort

Høyere utdanning, kort omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år

Personer med høyere utdanning, lang

Høyere utdanning, lang omfatter utdanninger på mer enn 4 år.

Personer med høyere utdanning i andel av befolkningen (prosent)

Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.

Personer med høyere utdanning, kort i andel av befolkningen (prosent)

Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.

Personer med høyere utdanning, lang i andel av befolkningen (prosent)

Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.

Personer med forskerutdanning i andel av befolkningen (prosent)

Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.