Skogavvirkning for salg

Til toppen
08979: Avvirkning for salg (1 000 m³) 1996 - 2019
Sist endret
28.05.2020
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Kvantum avvirket for salg:
1 000 m³
Referansetid
Kvantum avvirket for salg:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
virkesgruppe
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 24 Valgte 1

virkesgruppe

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Inneholder ikke ved til brensel fra og med 2006. Endelige tall for 2019 oppdateres 20.05.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken