Skogavvirkning for salg

Til toppen

08979: Avvirkning for salg (1 000 m³) 1996 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
virkesgruppe
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1996 , 1997 , 1998 ,

Valgt 1 av totalt 24

virkesgruppe


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Inneholder ikke ved til brensel fra og med 2006. Endelige tall for 2019 oppdateres 20.05.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken