Til toppen
08958: Persontransport med jernbane, etter togstrekning (avslutta serie) 2010 - 2012
Sist endret
21.08.2013
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Passasjerer (påstigninger):
personer
Transportarbeid (passasjerkm):
passasjerkm
Setekilometer:
setekilometer
Togkilometer:
togkilometer
Referansetid
Passasjerer (påstigninger):
01.01-31.12
Transportarbeid (passasjerkm):
01.01-31.12
Setekilometer:
01.01-31.12
Togkilometer:
01.01-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
togstrekning
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

togstrekning

Totalt 20 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen inneholder ikke tall for utenlandske transportørers trafikk på norske skinner eller norsk trafikk Halden-Kornsjø.
Tall for InterCity og Lokaltog for 2011 ble korrigert 13. august 2012.
Tall for togkilometer og setekilometer var forbyttet for Lokaltrafikk Oslo - Nord, Flytoget og Gjøvikbanen. Tallene ble rettet 30. mai 2013 kl. 20:00.
Summeringsfeil for Alle strekninger og Lokaltog - alle strekninger 2011 ble rettet 4. juni 2013 kl. 10:00.

Brukerveiledning for statistikkbanken