08958: Persontransport med jernbane, etter togstrekning (avslutta serie) 2010 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

togstrekning

Totalt 20 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.08.2013
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Passasjerer (påstigninger):
personer
Transportarbeid (passasjerkm):
passasjerkm
Setekilometer:
setekilometer
Togkilometer:
togkilometer
Referansetid
Passasjerer (påstigninger):
01.01-31.12
Transportarbeid (passasjerkm):
01.01-31.12
Setekilometer:
01.01-31.12
Togkilometer:
01.01-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen inneholder ikke tall for utenlandske transportørers trafikk på norske skinner eller norsk trafikk Halden-Kornsjø.
Tall for InterCity og Lokaltog for 2011 ble korrigert 13. august 2012.
Tall for togkilometer og setekilometer var forbyttet for Lokaltrafikk Oslo - Nord, Flytoget og Gjøvikbanen. Tallene ble rettet 30. mai 2013 kl. 20:00.
Summeringsfeil for Alle strekninger og Lokaltog - alle strekninger 2011 ble rettet 4. juni 2013 kl. 10:00.

Brukerveiledning for statistikkbanken