Eiendomsomsetning

Til toppen

08948: Omsetning av fast eiendom fordelt på omsetningsmåte og type eiendom 2000K1 - 2021K2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Etablering av feste , Festeovergang , Hjemmelsoverføring i alt ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000K1 , 2000K2 , 2000K3 ,

Valgt 1 av totalt 86

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle eiendommer , Boligeiendom i alt , Boligeiendom med bygning ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
1. og 2. kvartal 2021 er foreløpige tall. Vi har oppdaget feil i statistikken for årene 2015-2020. Feilen gjelder antall boligeiendommer omsatt i fritt salg og arv eller gave. Feilen blir rettet og endringen dokumentert så fort som mulig.