Eiendomsomsetning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08948: Omsetning av fast eiendom fordelt på omsetningsmåte og type eiendom 2000K1 - 2024K1

Tove Irene Slaastad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 33
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
30.04.2024 08:00
Etablering av feste:
omsetninger
Festeovergang:
omsetninger
Hjemmelsoverføring i alt:
omsetninger
Hjemmelsoverføring, fritt salg:
omsetninger
Hjemmelsoverføring, gave:
omsetninger
Hjemmelsoverføring, tvangssalg:
omsetninger
Hjemmelsoverføring, uskiftebevilling:
omsetninger
Hjemmelsoverføring, skifteoppgjør:
omsetninger
Hjemmelsoverføring, annet og uoppgitt:
omsetninger
Etablering av feste:
Slutten av kvartalet
Festeovergang:
Slutten av kvartalet
Hjemmelsoverføring i alt:
Slutten av kvartalet
Hjemmelsoverføring, fritt salg:
Slutten av kvartalet
Hjemmelsoverføring, gave:
Slutten av kvartalet
Hjemmelsoverføring, tvangssalg:
Slutten av kvartalet
Hjemmelsoverføring, uskiftebevilling:
Slutten av kvartalet
Hjemmelsoverføring, skifteoppgjør:
Slutten av kvartalet
Hjemmelsoverføring, annet og uoppgitt:
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Etablering av feste , Festeovergang , Hjemmelsoverføring i alt ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000K1 , 2000K2 , 2000K3 ,

Valgt 1 av totalt 97

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle eiendommer , Boligeiendom i alt , Boligeiendom med bygning ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
De to siste kvartalene som er publisert er foreløpige tall.