08948: Omsetning av fast eiendom fordelt på omsetningsmåte og type eiendom 2000K1 - 2019K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

type eiendom

Totalt 19 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 79 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.12.2019
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Etablering av feste:
omsetninger
Festeovergang:
omsetninger
Hjemmelsoverføring i alt:
omsetninger
Hjemmelsoverføring, fritt salg:
omsetninger
Hjemmelsoverføring, gave:
omsetninger
Hjemmelsoverføring, tvangssalg:
omsetninger
Hjemmelsoverføring, uskiftebevilling:
omsetninger
Hjemmelsoverføring, skifteoppgjør:
omsetninger
Hjemmelsoverføring, annet og uoppgitt:
omsetninger
Referansetid
Etablering av feste:
Slutten av kvartalet
Festeovergang:
Slutten av kvartalet
Hjemmelsoverføring i alt:
Slutten av kvartalet
Hjemmelsoverføring, fritt salg:
Slutten av kvartalet
Hjemmelsoverføring, gave:
Slutten av kvartalet
Hjemmelsoverføring, tvangssalg:
Slutten av kvartalet
Hjemmelsoverføring, uskiftebevilling:
Slutten av kvartalet
Hjemmelsoverføring, skifteoppgjør:
Slutten av kvartalet
Hjemmelsoverføring, annet og uoppgitt:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

2. og 3. kvartal 2019 er foreløpige tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken