08942: Svevestøv, organiske miljøgifter, etter utslippskilde, energiprodukt og komponent 1990 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kilde (aktivitet)

Totalt 9 Valgte

Søk

energiprodukt

Totalt 9 Valgte

Søk

komponent Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 29 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.11.2019
Kontakt
Trude Melby Bothner, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 425
tmb@ssb.no

Eirik Knutsen, Statistisk sentralbyrå
+47 9848 9464
eir@ssb.no

Måleenhet
Utslipp til luft (dioksin i mg, PAH i kg og svevestøv i tonn):
tonn, kg eller mg
Referansetid
Utslipp til luft (dioksin i mg, PAH i kg og svevestøv i tonn):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

På grunn av avrunding vil totaler kunne avvike fra summen av undergrupper.
Utslipp fra utenriks sjøfart og luftfart er ikke inkludert. Innenriks luftfart inkluderer næringen lufttransport og Forsvarets flyvninger.

Brukerveiledning for statistikkbanken