Til toppen
08942: Svevestøv, organiske miljøgifter, etter utslippskilde, energiprodukt og komponent 1990 - 2018
Sist endret
01.11.2019
Kontakt
Trude Melby Bothner, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 425
tmb@ssb.no

Eirik Knutsen, Statistisk sentralbyrå
+47 9848 9464
eir@ssb.no

Måleenhet
Utslipp til luft (dioksin i mg, PAH i kg og svevestøv i tonn):
tonn, kg eller mg
Referansetid
Utslipp til luft (dioksin i mg, PAH i kg og svevestøv i tonn):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
komponent
Må velges *
kilde (aktivitet)
energiprodukt
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 29 Valgte 1

komponent
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0


Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
energiprodukt

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

På grunn av avrunding vil totaler kunne avvike fra summen av undergrupper.
Utslipp fra utenriks sjøfart og luftfart er ikke inkludert. Innenriks luftfart inkluderer næringen lufttransport og Forsvarets flyvninger.

Brukerveiledning for statistikkbanken