Til toppen
08941: Forsurende gasser, ozonforløpere m.fl., etter utslippskilde, energiprodukt og komponent 1990 - 2019
Sist endret
19.06.2020
Kontakt
Trude Melby Bothner, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 425
tmb@ssb.no

Eirik Knutsen, Statistisk sentralbyrå
+47 9848 9464
eir@ssb.no

Måleenhet
Utslipp til luft (tonn):
tonn
Utslipp til luft av forsurende gasser (tonn syreekvivalenter):
tonn syreekvivalenter
Referansetid
Utslipp til luft (tonn):
31.12.
Utslipp til luft av forsurende gasser (tonn syreekvivalenter):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
komponent
Må velges *
kilde (aktivitet)
energiprodukt
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 30 Valgte 1

komponent
Må velges *

Totalt 6 Valgte 0


Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
energiprodukt

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

På grunn av avrunding vil totaler kunne avvike fra summen av undergrupper.
Utslipp fra utenriks sjøfart og luftfart er ikke inkludert. Innenriks luftfart inkluderer næringen lufttransport og Forsvarets flyvninger.
år
2019
Aggregerte utslippstall, industri og bergverk og energiforsyning ble rettet 19.6.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken