Til toppen

08940: Klimagasser, etter utslippskilde, energiprodukt og komponent 1990 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 30

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Alle kilder , 1 Olje- og gassutvinning , 2 Industri og bergverk ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

energiprodukt

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Kull, kullkoks, petrolkoks , Ved etc. ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

komponent


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
På grunn av avrunding vil totaler kunne avvike fra summen av undergrupper. Utslipp fra utenriks sjøfart og luftfart er ikke inkludert. Innenriks luftfart inkluderer næringen lufttransport og Forsvarets flyvninger. Aggregerte utslippstall, petrokjemi, annen kjemisk industri, sement kalk og gips og brønntesting er rettet pga. feil, 4. november 2020. Som følge av endring i nivåtallene fra statistikken Sal av petroleumsprodukt, vil det i neste publisering bli en oppjustering av nivået på utslippene fra og med 2012.

år

2019

Aggregerte utslippstall, industri og bergverk og energiforsyning ble rettet 19.6.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken