Til toppen
08940: Klimagasser, etter utslippskilde, energiprodukt og komponent 1990 - 2019
Sist endret
18.06.2020
Kontakt
Trude Melby Bothner, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 425
tmb@ssb.no

Eirik Knutsen, Statistisk sentralbyrå
+47 9848 9464
eir@ssb.no

Måleenhet
Utslipp til luft (1 000 tonn CO2-ekvivalenter):
1 000 tonn CO2-ekvivalenter
Utslipp til luft (CO2 i 1 000 tonn, CH4 og N2O i tonn, HFK, PFK og SF6 i kg):
1 000 tonn, tonn eller kg
Referansetid
Utslipp til luft (1 000 tonn CO2-ekvivalenter):
31.12.
Utslipp til luft (CO2 i 1 000 tonn, CH4 og N2O i tonn, HFK, PFK og SF6 i kg):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kilde (aktivitet)
energiprodukt
komponent
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 30 Valgte 1


Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
energiprodukt

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
komponent

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

På grunn av avrunding vil totaler kunne avvike fra summen av undergrupper.
Utslipp fra utenriks sjøfart og luftfart er ikke inkludert. Innenriks luftfart inkluderer næringen lufttransport og Forsvarets flyvninger.
år
2019
Aggregerte utslippstall, industri og bergverk og energiforsyning ble rettet 19.6.2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken