Kollektivtransport

Til toppen

08934: Kollektivtransport med sporvei og forstadsbane 2004 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Togkilometer (1 000 km) , Togtimer (1 000 timer) , Vogner ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 17

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for sporvei og forstadsbane i 2020 er estimert.

statistikkvariabel

Offentlige kjøp (1 000 kr)

Ulike prinsipper for plassering og dekning av ulike kostnadskomponenter, både over tid og mellom driftsselskapene, har ført til store svingninger i oppgitt offentlig kjøp.