Kollektivtransport

08934: Kollektivtransport med sporvei og forstadsbane 2004 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.05.2020
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Togkilometer (1 000 km):
1 000 km
Togtimer (1 000 timer):
1 000 timer
Vogner:
vogner
Setekilometer (1 000 km):
1000 km
Plasskilometer (1 000 km):
1000 km
Linjekilometer (km):
km
Passasjerer (1 000 passasjerer):
1 000 passasjerer
Passasjerkilometer (1 000 km):
1 000 km
Offentlige kjøp (1 000 kr):
1 000 kr
Referansetid
Togkilometer (1 000 km):
31.12.
Togtimer (1 000 timer):
31.12.
Vogner:
31.12.
Setekilometer (1 000 km):
31.12.
Plasskilometer (1 000 km):
31.12.
Linjekilometer (km):
31.12.
Passasjerer (1 000 passasjerer):
31.12.
Passasjerkilometer (1 000 km):
31.12.
Offentlige kjøp (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for 2017 ble oppdatert 28. mai 2019. Passasjerkm-tallene for båttransport for 2015 og 2016 ble rettet 18. juli 2019. Tall for båttransport i 2016 til 2018 ble korrigert 1. juli 2020.
statistikkvariabel
Offentlige kjøp (1 000 kr)
Ulike prinsipper for plassering og dekning av ulike kostnadskomponenter, både over tid og mellom driftsselskapene, har ført til store svingninger i oppgitt offentlig kjøp.

Brukerveiledning for statistikkbanken