Produsentprisindekser for tjenester

08922: Post- og distribusjonsvirksomhet, prisindeks (2010=100) 2006K1 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 57 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.05.2020
Kontakt
Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 356
kor@ssb.no

Espen Hauan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 346
pen@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks:
indeks
Endring fra samme kvartal året før (prosent):
prosent
Referansetid
Prisindeks:
Slutten av kvartalet
Endring fra samme kvartal året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Basisperiode
Prisindeks:
2010=100
Endring fra samme kvartal året før (prosent):
2006=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 1. og 2. kvartal 2015 blei retta 10. november 2015.
Tall for 4. kvartal blei retta 12. februar 2016.
Tallene for Post og distribusjonsvirksomhet for de fire kvartalene i 2015 er revidert 12. mai 2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken