Produsentprisindekser for tjenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08922: Post- og distribusjonsvirksomhet, prisindeks (2010=100) 2006K1 - 2021K4

Elisabeth Mælum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 355
Morten Madshus, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 94
25.02.2022 08:00
Prisindeks:
indeks
Endring fra samme kvartal året før (prosent):
prosent
Prisindeks:
Slutten av kvartalet
Endring fra samme kvartal året før (prosent):
Slutten av kvartalet
Prisindeks:
2010=100
Endring fra samme kvartal året før (prosent):
2006=100
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006K1 , 2006K2 , 2006K3 ,

Valgt 1 av totalt 64

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det oppstod feil ved publiseringen av 2.kvartal 2021 for Produsentprisindekser for tjenester 27. august 2021. Dette gjaldt næring 53 «Post og distribusjonsvirksomhet» og næring 53.1 «Landsdekkende posttjenester» og ble publisert i fellestabellen 09517 «Tjenesteprisindekser» og i tabell 08922 «Post- og distribusjonsvirksomhet». Feilen gjaldt kun 2. kvartal og ble rettet 31. august 2021.