Produsentprisindekser for tjenester

Til toppen

08922: Post- og distribusjonsvirksomhet, prisindeks (2010=100) 2006K1 - 2021K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006K1 , 2006K2 , 2006K3 ,

Valgt 1 av totalt 63

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Det oppstod feil ved publiseringen av 2.kvartal 2021 for Produsentprisindekser for tjenester 27. august 2021. Dette gjaldt næring 53 «Post og distribusjonsvirksomhet» og næring 53.1 «Landsdekkende posttjenester» og ble publisert i fellestabellen 09517 «Tjenesteprisindekser» og i tabell 08922 «Post- og distribusjonsvirksomhet». Feilen gjaldt kun 2. kvartal og ble rettet 31. august 2021.