Til toppen

08904: Jordbruksbedrifter og jordbruksareal som er drenert siste fem år (K) 2010

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0000 Alle kommuner , 0101 Halden (-2019) , 0102 Sarpsborg (-1991) ,

Valgt 0 av totalt 512

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken