08904: Jordbruksbedrifter og jordbruksareal som er drenert siste fem år (K) 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 512 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.08.2011
Kontakt
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter med drenert jordbruksareal:
bedrifter
Drenert areal i alt (dekar):
dekar
Drenert areal, eige (dekar):
dekar
Drenert areal, leigd (dekar):
dekar
Referansetid
Jordbruksbedrifter med drenert jordbruksareal:
31.07.
Drenert areal i alt (dekar):
31.07.
Drenert areal, eige (dekar):
31.07.
Drenert areal, leigd (dekar):
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken