Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

08898: Virksomheter med minst 10 ansatte og ansatte i slike virksomheter, etter næring (SN2007),andel innvandrere og ansattes landbakgrunn (avslutta serie) 2008 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 23 Valgte

Søk

andel av ansatte med innvandringsbakgrunn

Totalt 8 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.05.2014
Kontakt
Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
heh@ssb.no

Måleenhet
Virksomheter:
virksomheter
Virksomheter (prosent):
prosent
Ansatte i virksomheter med minst 10 ansatte (personer):
personer
Ansatte i virksomheter med minst 10 ansatte (prosent):
prosent
Referansetid
Virksomheter:
Tredje uka i november
Virksomheter (prosent):
Tredje uka i november
Ansatte i virksomheter med minst 10 ansatte (personer):
Tredje uka i november
Ansatte i virksomheter med minst 10 ansatte (prosent):
Tredje uka i november
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken