Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen

08898: Virksomheter med minst 10 ansatte og ansatte i slike virksomheter, etter næring (SN2007),andel innvandrere og ansattes landbakgrunn (avslutta serie) 2008 - 2012

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske , 05-09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000