Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen

08898: Virksomheter med minst 10 ansatte og ansatte i slike virksomheter, etter næring (SN2007),andel innvandrere og ansattes landbakgrunn (avslutta serie) 2008 - 2012

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
andel av ansatte med innvandringsbakgrunn
landbakgrunn

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske , 05-09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel

andel av ansatte med innvandringsbakgrunn


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

landbakgrunn


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken