Norske dotterselskap i utlandet

Til toppen

08882: Norske dotterselskap i utlandet, etter land og næring (SN2007) 2008 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
land
næring (SN2007)

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 11

land

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , Norden , EU ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-U Alle næringar , A Jordbruk, skogbruk og fiske , B Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 15

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Dotterselskap som vert kontrollerte direkte eller indirekte av norskeigde føretak
Utvalet dekkjer dei største føretaka (Cutt-off utval). Storleiken på utvalet har auka sidan det første året det vart samla inn tal for (2008), men dei aller største foretaka har vore med heile tida.
land
ASEAN
ASEAN: Brunei Darussalam, Indonesia, Kambodsja, Laos, Myanmar/Burma, Malaysia, Filippinene, Singapore, Thailand, Vietnam.
Finansielle offshore sentra
Finansielle offshore sentra: Andorra, Antigua og Barbuda, Anguilla, De nederlandske Antillene, Barbados, Bahrain, Bermuda, Bahamas, Belize, Cookøyene, Dominica, Grenada, Guernsey, Gibraltar, Hong Kong, Isle of Man, Jersey, Jamaica, Saint Kitts og Nevis, Caymanøyene, Libanon, Saint Lucia, Liechtenstein, Liberia, Marshalløyene, Montserrat, Maldivene, Nauru, Niue, Panama, Filippinene, Singapore, Turks og Caicosøyene, Saint Vincent og Grenadine, Jomfruøyene (Britisk), Jomfruøyene (US),Vanuatu, Samoa
statistikkvariabel
Omsetning (mill. kr)
F.o.m. årgang 2018 er spesielle offentlege avgifter vedrørande sal (tilsvarande post 3300 frå Skatteetatens Næringsoppgåve 2) trekt frå omsetninga.

Brukerveiledning for statistikkbanken