Dødsårsaker (opphørt)

08881: Dødsfall. Alders- og kjønnsstandardiserte rater, etter kjønn og detaljert dødsårsak (per 100 000 innbyggere) (F) (avslutta serie) 1988-1992 - 2008-2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 23 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

dødsårsak

Totalt 70 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.11.2013
Kontakt
Jens-Kristian Borgan, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 4537
jkb@ssb.no

Måleenhet
Dødsfall. Alders- og kjønnsstandardiserte rater (per 100 000 innbyggere):
rater
Referansetid
Dødsfall. Alders- og kjønnsstandardiserte rater (per 100 000 innbyggere):
Gjennomsnitt for hele året
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Dødsårsakskodene er omkodet fra ICD-8 (1969-1985), ICD-9 (1986-1995) og ICD-10 (fra og med 1996) til koder basert på europeisk kortliste. Tall fra før 1996 kan avvike fra tidligere publiserte tall pga revisjon av klassifikasjonssystemet. Tall fra før 1989 kan i tillegg avvike noe fra tidligere publiserte tall pga ajourføring av eldre datafiler.
WHOs europeiske standard for alders- og kjønnsstandardisering er benyttet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
dødsårsak
Alkoholbetingede psykoser/avhengighet av alkohol (F10)
Kodeendring frå og med årgang 2003: Før 2003 blei forgiftingsdødsfall hos misbrukarar koda med ICD-10-kode F10-19 (kapittel for psykiske lidingar og åtferdsforstyrringar) med fjerdeteikn 0. Forgiftingsdødsfall der den avdøde ikkje var kjend som misbrukar, blei koda som ulukke med kode X40-X49. Etter tilråding frå WHO er alle akutte forgiftingsdødsfall flytta til kapitlet for ulukker (kapittel XX, ICD-10-kode X40-X49) frå og med årgang 2003. Denne endringa gir betydelege utslag i statistikken, det vil seie fleire forgiftingsdødsfall i kapitlet for ulukker (kapittel XX, ICD-10-kode X40-X49) og færre forgiftingsdødsfall i kapitlet for psykiske lidingar og åtferdsforstyrringar (kapittel V, ICD-10-kode F10-F19).
Sjå: Dokumentasjon 2003. Sjå og: Om statistikken.
Avhengighet av stoff eller medikamenter (F11-F16, F18-F19)
Kodeendring frå og med årgang 2003: Før 2003 blei forgiftingsdødsfall hos misbrukarar koda med ICD-10-kode F10-19 (kapittel for psykiske lidingar og åtferdsforstyrringar) med fjerdeteikn 0. Forgiftingsdødsfall der den avdøde ikkje var kjend som misbrukar, blei koda som ulukke med kode X40-X49. Etter tilråding frå WHO er alle akutte forgiftingsdødsfall flytta til kapitlet for ulukker (kapittel XX, ICD-10-kode X40-X49) frå og med årgang 2003. Denne endringa gir betydelege utslag i statistikken, det vil seie fleire forgiftingsdødsfall i kapitlet for ulukker (kapittel XX, ICD-10-kode X40-X49) og færre forgiftingsdødsfall i kapitlet for psykiske lidingar og åtferdsforstyrringar (kapittel V, ICD-10-kode F10-F19).
Sjå: Dokumentasjon 2003. Sjå og: Om statistikken.
Forgiftningsulykker (X40-X49)
Kodeendring frå og med årgang 2003: Før 2003 blei forgiftingsdødsfall hos misbrukarar koda med ICD-10-kode F10-19 (kapittel for psykiske lidingar og åtferdsforstyrringar) med fjerdeteikn 0. Forgiftingsdødsfall der den avdøde ikkje var kjend som misbrukar, blei koda som ulukke med kode X40-X49. Etter tilråding frå WHO er alle akutte forgiftingsdødsfall flytta til kapitlet for ulukker (kapittel XX, ICD-10-kode X40-X49) frå og med årgang 2003. Denne endringa gir betydelege utslag i statistikken, det vil seie fleire forgiftingsdødsfall i kapitlet for ulukker (kapittel XX, ICD-10-kode X40-X49) og færre forgiftingsdødsfall i kapitlet for psykiske lidingar og åtferdsforstyrringar (kapittel V, ICD-10-kode F10-F19).
Sjå: Dokumentasjon 2003. Sjå og: Om statistikken.

Brukerveiledning for statistikkbanken