08861: Jordbruksbedrifter og areal med fulldyrka eng (K) 1999 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 512 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.02.2013
Kontakt
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Geir Inge Gundersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 378
gig@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter:
bedrifter
Fulldyrka eng i alt (dekar):
dekar
Fulldyrka eng, 0-4 år (dekar):
dekar
Fulldyrka eng, 5-9 år (dekar):
dekar
Fulldyrka eng, 10 år eller eldre (dekar):
dekar
Referansetid
Jordbruksbedrifter:
31.07.
Fulldyrka eng i alt (dekar):
31.07.
Fulldyrka eng, 0-4 år (dekar):
31.07
Fulldyrka eng, 5-9 år (dekar):
31.07
Fulldyrka eng, 10 år eller eldre (dekar):
31.07
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken