Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08857: Sosialhjelpsmottakere, etter stønadstid og familiefase 2008 - 2023

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
Emshaw Degife Gurmu, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 327
24.06.2024 08:00
Sosialhjelpsmottakere i alt:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 1 måned:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 2 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 3 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 4 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 5 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 7 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 8 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 9 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 10 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 11 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 12 måneder:
personer
Gjennomsnittlig stønadstid i måneder:
måneder
Sosialhjelpsmottakere i alt:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 1 måned:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 2 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 3 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 4 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 5 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 7 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 8 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 9 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 10 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 11 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 12 måneder:
31.12.
Gjennomsnittlig stønadstid i måneder:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sosialhjelpsmottakere i alt , Sosialhjelpsmottakere med stønad i 1 måned , Sosialhjelpsmottakere med stønad i 2 måneder ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Familiefase i alt , Enslige menn i alt , Enslige menn under 20 år ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Stønadstiden for 2016 ligger noe for lavt pga. underrapportering av stønadsmåneder for Oslo. Tall for 2020 ble rettet 15.3.2022.