Økonomisk sosialhjelp

Til toppen

08857: Sosialhjelpsmottakere, etter stønadstid og familiefase 2008 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
familiefase

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sosialhjelpsmottakere i alt , Sosialhjelpsmottakere med stønad i 1 måned , Sosialhjelpsmottakere med stønad i 2 måneder ,

Valgt 1 av totalt 14

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 12

familiefase

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Familiefase i alt , Enslige menn i alt , Enslige menn under 20 år ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Stønadstiden for 2016 ligger noe for lavt pga. underrapportering av stønadsmåneder for Oslo.

Brukerveiledning for statistikkbanken