Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
08857: Sosialhjelpsmottakere, etter stønadstid og familiefase 2008 - 2019
Sist endret
03.07.2020
Kontakt
Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 93604094
mht@ssb.no

Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Torild-Irene Brakalsvålet, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 425
tik@ssb.no

Måleenhet
Sosialhjelpsmottakere i alt:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 1 måned:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 2 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 3 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 4 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 5 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 7 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 8 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 9 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 10 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 11 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 12 måneder:
personer
Gjennomsnittlig stønadstid i måneder:
måneder
Referansetid
Sosialhjelpsmottakere i alt:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 1 måned:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 2 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 3 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 4 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 5 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 7 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 8 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 9 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 10 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 11 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 12 måneder:
31.12.
Gjennomsnittlig stønadstid i måneder:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
familiefase
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

familiefase

Totalt 19 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Stønadstiden for 2016 ligger noe for lavt pga. underrapportering av stønadsmåneder for Oslo.

Brukerveiledning for statistikkbanken