Økonomisk sosialhjelp

08857: Sosialhjelpsmottakere, etter stønadstid og familiefase 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

familiefase

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.07.2019
Kontakt
Harald Tønseth, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 412
hat@ssb.no

Torild-Irene Brakalsvålet, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 425
tik@ssb.no

Måleenhet
Sosialhjelpsmottakere i alt:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 1 måned:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 2 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 3 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 4 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 5 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 7 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 8 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 9 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 10 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 11 måneder:
personer
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 12 måneder:
personer
Gjennomsnittlig stønadstid i måneder:
måneder
Referansetid
Sosialhjelpsmottakere i alt:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 1 måned:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 2 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 3 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 4 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 5 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 7 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 8 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 9 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 10 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 11 måneder:
31.12.
Sosialhjelpsmottakere med stønad i 12 måneder:
31.12.
Gjennomsnittlig stønadstid i måneder:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Stønadstiden for 2016 ligger noe for lavt pga. underrapportering av stønadsmåneder for Oslo.

Brukerveiledning for statistikkbanken