Statlige virksomheter, utgifter (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08852: StatRes. Sysselsatte, etter sektor og arbeidssted (F) (avslutta serie) 2009 - 2013

Sølve Mikal Nerland, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4418
01.07.2014 10:00
Sysselsatte i hovedarbeidsforhold (personer):
personer
Sysselsatte i hovedarbeidsforhold i prosent av sektorgruppen:
prosent
Alle arbeidsforhold (jobber):
jobber
Alle arbeidsforhold i prosent av sektorgruppen:
prosent
Sysselsatte i hovedarbeidsforhold (personer):
4. kvartal
Sysselsatte i hovedarbeidsforhold i prosent av sektorgruppen:
4. kvartal
Alle arbeidsforhold (jobber):
4. kvartal
Alle arbeidsforhold i prosent av sektorgruppen:
4. kvartal
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle sektorer , Offentlig sektor , Offentlig forvaltning ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Registerbasert sysselsettingsstatistikk. Inkluderer sysselsatte 15 år eller eldre, både bosatte og ikke-bosatte. Bosatte er personer som forventes å oppholde seg minst seks måneder i Norge. Statlig eide foretak/forretningsdrift inkluderer sektorene 150 (Norges Bank), 190 (Statlige låneinstitutter), 610 (Statens forretningsdrift), 630 (Statlig eide foretak) og 635 (Statsforetak). Fylkeskommunalt/kommunalt eide foretak/forretningsdrift inkluderer sektorene 660 (Kommunal forretningsdrift) og 680 (Selvstendige kommuneforetak). Oslo kommune er tillagt både kommunale og fylkeskommunale oppgaver. Forsvarsbygg mangler ca. 400 årsverk i 2010, og det berører også de tilhørende gruppene 'Forsvar ellers', 'Forsvaret, offentlig orden og trygghet' og statsforvaltningen totalt.
Lokalt ansatte ved norske utenriksstasjoner er det mangelfulle data om i hele tidsserien. Ifølge Utenriksdepartementets nettside, er det cirka 900 lokalt ansatte.
Brudd i tidsserien for årsverk fra 2012-2013 som følge av at 26 enheter er innlemmet i statsforvaltningen fra 2013. Av den totale økningen på nesten 3 prosent i antall årsverk i statsforvaltningen fra 2012 til 2013, skyldes innlemmelsen av nye enheter én av prosentene mens den faktiske økningen var knappe 2. I det publiserte tallet for statsforvaltningen i 2009-2011 er det for lave tall på førstegangstjeneste og befalskole. Det er innhentet nye nivåtall fra Vernepliktsverket og basert på dette laget nye estimat på antall sysselsatte personer i statsforvaltningen i 2009 (268 400 sysselsatte), 2010 (273 200) og 2011 (279 300).

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

sektor

Privat sektor

Privat sektor inkluderer følgende klassifikasjoner fra Institusjonell sektorgruppering 2006: 210, 217, 250, 310, 317, 370, 377, 380, 390, 397, 410, 417, 470, 477, 490, 497, 710, 717, 740, 760, 770, 810 og 890.

statistikkvariabel: Alle arbeidsforhold (jobber) , år: 2013

Omlag 200 ansatte i høyere utdanning er i 2013 feilaktig registrert med arbeidssted Tromsø i stedet for Alta, på grunn av en feil ved et av kilderegistrene.

statistikkvariabel: Alle arbeidsforhold i prosent av sektorgruppen , år: 2013

Omlag 200 ansatte i høyere utdanning er i 2013 feilaktig registrert med arbeidssted Tromsø i stedet for Alta, på grunn av en feil ved et av kilderegistrene.

statistikkvariabel: Sysselsatte i hovedarbeidsforhold (personer) , år: 2012

Tallene for kommunal forvaltning i Oslo i 2012 ligger noe for lavt, trolig 2 500-3 500. Det skyldes at Oslo kommune har hatt mangler i rapporteringen til NAVs Aa-register som er et av grunnlagsregistrene for statistikken.

statistikkvariabel: Alle arbeidsforhold (jobber) , sektor: Statsforvaltningen

Statsbygg og Forsvarsbygg inngår i 2009 i sektorgruppen Statlig eide foretak/forretningsdrift, mens korrekt sektor skulle vært Statsforvaltningen, der de inngår f.o.m. 2010. De hadde til sammen 2 356 sysselsatte i hovedarbeidsforhold i 2009

statistikkvariabel: Alle arbeidsforhold i prosent av sektorgruppen , sektor: Statsforvaltningen

Statsbygg og Forsvarsbygg inngår i 2009 i sektorgruppen Statlig eide foretak/forretningsdrift, mens korrekt sektor skulle vært Statsforvaltningen, der de inngår f.o.m. 2010. De hadde til sammen 2 356 sysselsatte i hovedarbeidsforhold i 2009

statistikkvariabel: Alle arbeidsforhold (jobber) , sektor: Statlig eide foretak/forretningsdrift

Statsbygg og Forsvarsbygg inngår i 2009 i sektorgruppen Statlig eide foretak/forretningsdrift, mens korrekt sektor skulle vært Statsforvaltningen, der de inngår f.o.m. 2010. De hadde til sammen 2 356 sysselsatte i hovedarbeidsforhold i 2009

statistikkvariabel: Alle arbeidsforhold i prosent av sektorgruppen , sektor: Statlig eide foretak/forretningsdrift

Statsbygg og Forsvarsbygg inngår i 2009 i sektorgruppen Statlig eide foretak/forretningsdrift, mens korrekt sektor skulle vært Statsforvaltningen, der de inngår f.o.m. 2010. De hadde til sammen 2 356 sysselsatte i hovedarbeidsforhold i 2009