Spesialisthelsetjenesten

08831: Spesialisthelsetjenesten. Kostnader ekskl. pensjonskostnader, etter kostnadstype og funksjon 2005 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 41 Valgte

Søk

kostnadstype Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

funksjon

Totalt 10 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.06.2019
Kontakt
Emshaw Degife Gurmu, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 327
edg@ssb.no

Ingrid Myrset Hatlebakk, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 402
mhi@ssb.no

Måleenhet
Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Faste 2005 priser (mill. kr):
mill. kr
Endring fra fjoråret (prosent):
prosent
Referansetid
Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Faste 2005 priser (mill. kr):
31.12.
Endring fra fjoråret (prosent):
31.12.
Pristype
Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Faste 2005 priser (mill. kr):
Faste priser
Basisperiode
Faste 2005 priser (mill. kr):
2005
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Endringer i pensjonsordningen har gitt kraftig reduksjon i pensjonskostnadene i 2010 og 2014, og fører til tidsseriebrudd. I StatRes-tabell 09447 er effekten av endringene korrigert, og driftskostnadene for 2010 og 2014 kan sammenlignes med andre årganger.

Brukerveiledning for statistikkbanken