Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08831: Kostnader ekskl. pensjonskostnader i spesialisthelsetjenesten, etter kostnadstype og funksjon (avslutta serie) 2005 - 2021

Emshaw Degife Gurmu, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 327
Ingrid Hatlebakk Hove, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 402
21.06.2022 08:00
Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Faste 2020 priser (mill. kr):
mill. kr
Endring fra fjoråret (prosent):
prosent
Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Faste 2020 priser (mill. kr):
31.12.
Endring fra fjoråret (prosent):
31.12.
Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Faste 2020 priser (mill. kr):
Faste priser
Faste 2020 priser (mill. kr):
2020
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. HELSE SØR-ØST RHF , HELSE ØST RHF , Sunnaas sykehus HF ,

Valgt 0 av totalt 41

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum alle funksjoner , Administrasjon i RHFene , Personalbarnehager og personalboliger ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Endringer i pensjonsordningen har gitt kraftig reduksjon i pensjonskostnadene i 2010 og 2014, og fører til tidsseriebrudd. I StatRes-tabell 09447 er effekten av endringene korrigert, og driftskostnadene for 2010 og 2014 kan sammenlignes med andre årganger.

statistikkvariabel

Faste 2020 priser (mill. kr)

Kostnader i faste 2020-kroner ble rettet 30.august 2021. Kun driftskostnader publiseres i faste priser.