Produsentprisindekser for tjenester

Til toppen

08769: Teknisk prøving og analyse, prisindeks (2010=100) 2009K1 - 2021K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009K1 , 2009K2 , 2009K3 ,

Valgt 1 av totalt 51

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000