Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld

Til toppen
08753: Offentlig bruttogjeld, pålydende verdier. Årlige tall (mill. kr) 1995 - 2019
Sist endret
17.09.2020
Kontakt
Eivind Andreas Sirnæs Egge, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 665
eae@ssb.no

Måleenhet
Offentlig bruttogjeld:
mill. kr
Referansetid
Offentlig bruttogjeld:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sektor
finansobjekt
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 25 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken