Voksenopplæring, godkjente nettskoler

08749: Frittstående fjernundervisningsinstitusjoner, etter kjønn, alder, institusjon, emne, nivå og eksamen (F) (avslutta serie) 2004 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

institusjon

Totalt 13 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 4 Valgte

Søk

alder

Totalt 4 Valgte

Søk

emne

Totalt 11 Valgte

Søk

nivå

Totalt 4 Valgte

Søk

eksamen Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.05.2011
Kontakt
Asta Bårdseth, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5166
abt@ssb.no

Måleenhet
Kursfullføringer:
kursfullføringer
Normerte timer:
normerte timer
Referansetid
Kursfullføringer:
1.10.
Normerte timer:
1.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken