Voksenopplæring, godkjente nettskoler

08749: Frittstående fjernundervisningsinstitusjoner, etter kjønn, alder, institusjon, emne, nivå og eksamen (F) (avslutta serie) 2004 - 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

institusjon

Totalt 13 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 4 Valgte

Søk

alder

Totalt 4 Valgte

Søk

emne

Totalt 11 Valgte

Søk

nivå

Totalt 4 Valgte

Søk

eksamen Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.05.2011
Kontakt
Asta Bårdseth, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5166
abt@ssb.no

Måleenhet
Kursfullføringer:
kursfullføringer
Normerte timer:
normerte timer
Referansetid
Kursfullføringer:
1.10.
Normerte timer:
1.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
15 Møre og Romsdal
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1444 Hornindal flyttet fra Sogn og Fjordane til Møre og Romsdal.
50 Trøndelag - Trööndelage
1.1. 2019 ble kommunen 1567 Rindal flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag. 1.1.2020 ble kommunen 1571 Halsa flyttet fra Møre og Romsdal til Trøndelag.
18 Nordland
1.1.2020 ble kommunen 1852 Tjeldsund flyttet fra Nordland til Troms og Finnmark.
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken