Studenter i høyere utdanning

08725: Studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet. Kjønn, alder og skoleslag 2010 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

skoleslag

Totalt 5 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.03.2020
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Kristine Sundberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 401
ksg@ssb.no

Måleenhet
Studenter:
antall
Studenter (prosent):
prosent
Referansetid
Studenter:
01.10
Studenter (prosent):
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Nedgang i antall studenter ved høgskoler, samt tilsvarende økning ved universiteter og vitenskapelige høgskoler, skyldes at flere høgskoler er slått sammen med universiteter og vitenskapelige høgskoler.
Se sammenslåinger og endringer for læresteder.

Brukerveiledning for statistikkbanken