Studenter i høyere utdanning

08725: Studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet. Kjønn, alder og skoleslag 2010 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

skoleslag

Totalt 5 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.03.2019
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Greta Kjølstad Østli, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5434
gki@ssb.no

Måleenhet
Studenter (personer):
personer
Studenter (prosent):
prosent
Referansetid
Studenter (personer):
01.10
Studenter (prosent):
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Nedgang i antall studenter ved høgskoler, samt tilsvarende økning ved universiteter og vitenskapelige høgskoler, skyldes at flere høgskoler er slått sammen med universiteter og vitenskapelige høgskoler.

Brukerveiledning for statistikkbanken