Kommunestyre- og fylkestingsvalget, personer med stemmerett

Til toppen
08703: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Stemmeberettigede utenlandske statsborgere. Utvalgte kommuner. Beregnede tall (K) (avslutta serie) 2011 - 2015
Sist endret
13.04.2015
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Stemmeberettige:
personer
Referansetid
Stemmeberettige:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
region
Må velges *
landbakgrunn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

Må velges *

Totalt 11 Valgte 0


Totalt 268 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
landbakgrunn
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken