Til toppen

08702: Beregnet årslønn for heltidsekvivalenter, alle ansatte, etter område (avslutta serie) 2009 - 2015

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

område

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle områder , Fiskeoppdrett , Olje og gassutvinning ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Område: 2011-tallene for kommune og fylkeskommune er endret. Tall for staten omfatter ikke helseforetakene. Tall for kommune og fylkeskommune omfatter ikke kraftforsyning og vann, avløp og renovasjon. NOS Standard for næringsgruppering for privat sektor. Avvikende gruppering fra standard for næringsgruppering for staten, kommune og fylkeskommune og helseforetak. Fra og med 2015 er datagrunnlaget basert på a-ordningen. For å sikre sammenlignbarhet er det foretatt korrigeringer i lønnsdataene som er innmeldt for 2014 for forsvaret.

Brukerveiledning for statistikkbanken