08702: Beregnet årslønn for heltidsekvivalenter, alle ansatte, etter område (avslutta serie) 2009 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

område

Totalt 22 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.03.2016
Kontakt
Sigrun Kristoffersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 313
sek@ssb.no

Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
hlu@ssb.no

Måleenhet
Årslønn (kr):
kr
Prosentvis endring fra året før (prosent):
prosent
Referansetid
Årslønn (kr):
01.10.
Prosentvis endring fra året før (prosent):
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Område: 2011-tallene for kommune og fylkeskommune er endret. Tall for staten omfatter ikke helseforetakene. Tall for kommune og fylkeskommune omfatter ikke kraftforsyning og vann, avløp og renovasjon. NOS Standard for næringsgruppering for privat sektor. Avvikende gruppering fra standard for næringsgruppering for staten, kommune og fylkeskommune og helseforetak. Fra og med 2015 er datagrunnlaget basert på a-ordningen. For å sikre sammenlignbarhet er det foretatt korrigeringer i lønnsdataene som er innmeldt for 2014 for forsvaret.

Brukerveiledning for statistikkbanken