Lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08702: Beregnet årslønn for heltidsekvivalenter, alle ansatte, etter område (avslutta serie) 2009 - 2015

Sigrun Kristoffersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 313
Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
03.03.2016 10:00
Årslønn (kr):
kr
Prosentvis endring fra året før (prosent):
prosent
Årslønn (kr):
01.10.
Prosentvis endring fra året før (prosent):
01.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle områder , Fiskeoppdrett , Olje og gassutvinning ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Område: 2011-tallene for kommune og fylkeskommune er endret. Tall for staten omfatter ikke helseforetakene. Tall for kommune og fylkeskommune omfatter ikke kraftforsyning og vann, avløp og renovasjon. NOS Standard for næringsgruppering for privat sektor. Avvikende gruppering fra standard for næringsgruppering for staten, kommune og fylkeskommune og helseforetak. Fra og med 2015 er datagrunnlaget basert på a-ordningen. For å sikre sammenlignbarhet er det foretatt korrigeringer i lønnsdataene som er innmeldt for 2014 for forsvaret.