Styre og leiing i aksjeselskap

Til toppen

08685: Nye aksjeselskap, etter størrelsen på styret, organisasjonsform, ansattegrupper, næring (SN2007) og styrerepresentantenes kjønn (avslutta serie) 2009 - 2013

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle størrelsesgrupper , Ingen ansatte , 1-4 ansatte ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , A Jordbruk, skogbruk og fiske , B Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 23

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000