Styre og leiing i aksjeselskap

08685: Nye aksjeselskap, etter størrelsen på styret, organisasjonsform, ansattegrupper, næring (SN2007) og styrerepresentantenes kjønn (avslutta serie) 2009 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

størrelse på styret

Totalt 7 Valgte

Søk

organisasjonsform

Totalt 3 Valgte

Søk

størrelsesgruppe

Totalt 9 Valgte

Søk

næring

Totalt 23 Valgte

Søk

styrerepresentantenes kjønn

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.06.2014
Kontakt
Geir Soland, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 38
gso@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Referansetid
Foretak:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken