Etablerere i næringslivet

08680: Etablerere som er foretak i nyetablerte aksjeselskap (AS) og allment aksjeselskap, etter etablererforetakets organisasjonsform, næring (SN2007), type foretak og antall ansatte 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

organisasjonsform

Totalt 9 Valgte

Søk

næring

Totalt 23 Valgte

Søk

type foretak

Totalt 4 Valgte

Søk

antall ansatte

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.11.2019
Kontakt
Jimmy Wong, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1429
kht@ssb.no

Geir Soland, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 38
gso@ssb.no

Måleenhet
Etablerere:
foretak
Referansetid
Etablerere:
01.01-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 2015 er foreløpige

Brukerveiledning for statistikkbanken