Etablerere i næringslivet

Til toppen
08680: Etablerere som er foretak i nyetablerte aksjeselskap (AS) og allment aksjeselskap, etter etablererforetakets organisasjonsform, næring (SN2007), type foretak og antall ansatte 2008 - 2018
Sist endret
22.11.2019
Kontakt
Jimmy Wong, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1429
kht@ssb.no

Geir Soland, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 38
gso@ssb.no

Måleenhet
Etablerere:
foretak
Referansetid
Etablerere:
01.01-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
organisasjonsform
næring
type foretak
antall ansatte
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

organisasjonsform

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 23 Valgte 0

Valgfri variabel
type foretak

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for 2015 er foreløpige

Brukerveiledning for statistikkbanken