Antall arbeidsforhold og lønn

Til toppen

08667: Ansatte, etter næring (SN2007). Antall heltidsansatte med i statistikkgrunnlaget og antall ansatte i Virksomhets- og foretaksregisteret (avslutta serie) 2010K4 - 2018K1

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010K4 , 2011K1 , 2011K2 ,

Valgt 1 av totalt 30

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Olje- og gassutvinning og bergverksdrift , Industri , Kraftforsyning ,

Valgt 0 av totalt 16

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Antall ansatte i vektegrunnlaget til lønnsstatistikken

Antall ansatte totalt i følge Virksomhets- og foretaksregisteret.