Antall arbeidsforhold og lønn

08667: Ansatte, etter næring (SN2007). Antall heltidsansatte med i statistikkgrunnlaget og antall ansatte i Virksomhets- og foretaksregisteret (avslutta serie) 2010K4 - 2018K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

næring Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 30 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.05.2018
Kontakt
Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
tha@ssb.no

Bjørg Nesset Ekornhol, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 319
bne@ssb.no

Måleenhet
Antall heltidsansatte med i statistikkgrunnlaget:
personer
Antall ansatte i vektegrunnlaget til lønnsstatistikken:
personer
Referansetid
Antall heltidsansatte med i statistikkgrunnlaget:
31.12.
Antall ansatte i vektegrunnlaget til lønnsstatistikken:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Antall ansatte i vektegrunnlaget til lønnsstatistikken
Antall ansatte totalt i følge Virksomhets- og foretaksregisteret.

Brukerveiledning for statistikkbanken