Antall arbeidsforhold og lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08667: Ansatte, etter næring (SN2007). Antall heltidsansatte med i statistikkgrunnlaget og antall ansatte i Virksomhets- og foretaksregisteret (avslutta serie) 2010K4 - 2018K1

Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
Bjørg Nesset Ekornhol, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 319
30.05.2018 08:00
Antall heltidsansatte med i statistikkgrunnlaget:
personer
Antall ansatte i vektegrunnlaget til lønnsstatistikken:
personer
Antall heltidsansatte med i statistikkgrunnlaget:
31.12.
Antall ansatte i vektegrunnlaget til lønnsstatistikken:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010K4 , 2011K1 , 2011K2 ,

Valgt 1 av totalt 30

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Olje- og gassutvinning og bergverksdrift , Industri , Kraftforsyning ,

Valgt 0 av totalt 16

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Antall ansatte i vektegrunnlaget til lønnsstatistikken

Antall ansatte totalt i følge Virksomhets- og foretaksregisteret.