Byggjekostnadsindeks for bustader

Til toppen
08657: Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindeksar for trelast, betong og stål (2015=100) 2005M01 - 2020M08
Sist endret
11.09.2020
Kontakt
Hanne Beate Høiby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 428
hab@ssb.no

Martin Handeland Skjæveland, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 17
mdd@ssb.no

Måleenhet
Materialindeks:
indeks
Endring frå førre månad (prosent):
prosent
Endring frå førre år (prosent):
prosent
Referansetid
Materialindeks:
15. i månaden
Endring frå førre månad (prosent):
15. i månaden
Endring frå førre år (prosent):
15. i månaden
Basisperiode
Materialindeks:
2015=100
Endring frå førre månad (prosent):
2015=100
Endring frå førre år (prosent):
2015=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
materialtype
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 188 Valgte 1

materialtype
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Referanseår er endret fra 2000=100 til 2015=100 fra og med publisering av indeks for august 2019. Det betyr at alle indeksserier er omregnet slik at alle indekstall viser prisendringen relativt til det nye referanseåret, altså 2015 = 100. Dette gjelder også alle tilbakegående indekser. Revidert vektgrunnlag og nytt referanseår frå neste publisering, se egen artikkel.

Brukerveiledning for statistikkbanken