Byggjekostnadsindeks for bustader

08656: Byggjekostnadsindeks for bustader. Materialindeksar for trelast, betong og stål (2015=100) 2005 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

materialtype Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.09.2019
Kontakt
Erna Opsahl, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 407
ern@ssb.no

Hanne Beate Høiby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 428
hab@ssb.no

Måleenhet
Materialindeks:
indeks
Endring frå førre år (prosent):
prosent
Referansetid
Materialindeks:
Gjennomsnitt for året
Endring frå førre år (prosent):
Gjennomsnitt for året
Basisperiode
Materialindeks:
2015=100
Endring frå førre år (prosent):
2015=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken