08655: Byggjekostnadsindeks for bustadblokk, etter arbeidstype (2015=100) 1978M01 - 2019M08
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

arbeidstype Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 500 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.09.2019
Kontakt
Erna Opsahl, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 407
ern@ssb.no

Hanne Beate Høiby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 428
hab@ssb.no

Måleenhet
Byggjekostnadsindeks:
indeks
Endring frå førre månad (prosent):
prosent
Endring frå førre år (prosent):
prosent
Referansetid
Byggjekostnadsindeks:
15. i månaden
Endring frå førre månad (prosent):
15. i månaden
Endring frå førre år (prosent):
15. i månaden
Basisperiode
Byggjekostnadsindeks:
2015=100
Endring frå førre månad (prosent):
2015=100
Endring frå førre år (prosent):
20015=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Indekser for perioden mai til desember 2016, som inkluderer arbeidskraftkostnader, ble revidert 10.02.2017.