Byggekostnadsindeks for bustader

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08655: Byggekostnadsindeks for bustadblokk, etter arbeidstype (2015=100) 1978M01 - 2024M06

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
Hanne Beate Høiby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 428
11.07.2024 08:00
Byggekostnadsindeks:
indeks
Endring frå førre månad (prosent):
prosent
Endring frå førre år (prosent):
prosent
Byggekostnadsindeks:
15. i månaden
Endring frå førre månad (prosent):
15. i månaden
Endring frå førre år (prosent):
15. i månaden
Byggekostnadsindeks:
2015=100
Endring frå førre månad (prosent):
2015=100
Endring frå førre år (prosent):
20015=100
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1978M01 , 1978M02 , 1978M03 ,

Valgt 1 av totalt 558

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bustadblokk i alt , Bustadblokk i alt, materialar , Grunnarbeid, i alt ,

Valgt 0 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Referanseåret er endra frå 2000=100 til 2015=100 frå og med publiseringa av indeks for august 2019. Det betyr at alle indeksseriar er omrekna slik at alle indekstal viser prisendringa relativt til det nye referanseåret, altså 2015 = 100. Dette gjeld også alle tilbakegåande indeksar. Revidert vektgrunnlag og nytt referanseår frå neste publisering, sjå eigen artikkel.