Byggjekostnadsindeks for bustader

Til toppen

08653: Byggjekostnadsindeks for einebustad av tre, etter arbeidstype (2015=100) 1978M01 - 2021M12

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1978M01 , 1978M02 , 1978M03 ,

Valgt 1 av totalt 528

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Einebustad av tre i alt , Einebustad av tre i alt, materialar , Stein-, jord- og sementarbeid, i alt ,

Valgt 0 av totalt 16

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Referanseår er endret fra 2000=100 til 2015=100 fra og med publisering av indeks for august 2019. Det betyr at alle indeksserier er omregnet slik at alle indekstall viser prisendringen relativt til det nye referanseåret, altså 2015 = 100. Dette gjelder også alle tilbakegående indekser. Revidert vektgrunnlag og nytt referanseår frå neste publisering, se egen artikkel.