Byggekostnadsindeks for bustader

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08651: Byggekostnadsindeks for bustader i alt, etter arbeidstype (2015=100) 1978M01 - 2023M08

Mona Takle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 412
Hanne Beate Høiby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 428
13.09.2023 08:00
Byggekostnadsindeks:
indeks
Endring frå førre månad (prosent):
prosent
Endring frå førre år (prosent):
prosent
Byggekostnadsindeks:
15. i månaden
Endring frå førre månad (prosent):
15. i månaden
Endring frå førre år (prosent):
15. i månaden
Byggekostnadsindeks:
2015=100
Endring frå førre månad (prosent):
2015=100
Endring frå førre år (prosent):
2015=100
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1978M01 , 1978M02 , 1978M03 ,

Valgt 1 av totalt 548

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Referanseåret er endra frå 2000=100 til 2015=100 frå og med publiseringa av indeks for august 2019. Det betyr at alle indeksseriar er omrekna slik at alle indekstal viser prisendringa relativt til det nye referanseåret, altså 2015 = 100. Dette gjeld også alle tilbakegåande indeksar. Revidert vektgrunnlag og nytt referanseår frå neste publisering, sjå eigen artikkel. Indekstalet for materialar for februar 2022 vart korrigert ved publisering 13. mars 2023. Berre indekstalet for «Bustader i alt, materialar» vart retta.