Byggjekostnadsindeks for bustader

08651: Byggjekostnadsindeks for bustader i alt, etter arbeidstype (2000=100) 1978M01 - 2018M08
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

arbeidstype

Totalt 3 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 488 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.09.2018
Kontakt
Erna Opsahl, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5435
ern@ssb.no

Måleenhet
Byggjekostnadsindeks:
indeks
Endring frå førre månad (prosent):
prosent
Endring frå førre år (prosent):
prosent
Referansetid
Byggjekostnadsindeks:
15. i månaden
Endring frå førre månad (prosent):
15. i månaden
Endring frå førre år (prosent):
15. i månaden
Målemetode
Byggjekostnadsindeks:
Gjennomsnitt
Endring frå førre månad (prosent):
Gjennomsnitt
Endring frå førre år (prosent):
Gjennomsnitt
Kalenderjustert
Byggjekostnadsindeks:
Nei
Endring frå førre månad (prosent):
Nei
Endring frå førre år (prosent):
Nei
Sesongjustert
Byggjekostnadsindeks:
Nei
Endring frå førre månad (prosent):
Nei
Endring frå førre år (prosent):
Nei
Basisperiode
Byggjekostnadsindeks:
2000=100
Endring frå førre månad (prosent):
2000=100
Endring frå førre år (prosent):
2000=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Indekser for perioden mai til desember 2016, som inkluderer arbeidskraftkostnader, ble revidert 10.02.2017.
Indeksene for «Boliger i alt» og «Boliger i alt, materialer» er revidert for perioden mars 2016 - mars 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken