Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen

08628: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter statsborgerskap og alder (avslutta serie) 2003 - 2007

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
statsborgerskap
alder

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

fireårlig

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statsborgerskap
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken